Personvern for Baltazar Apartments

Ditt personvern er viktig for Baltazar Apartments og vi er opptatt ac å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger hos Baltazar Apartments skal følge det til enhver tis gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.
For å kunne administrerere hotellbooking og tilby overnatting til våre gjester er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, adresse, epost adresse, detaljer om overnattingen (romnummer, pris, betalingsmåte, antall døgn, antall gjester osv.) Arbeidsgiver (for overnatting i regi av firmaavtale)
Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandling eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger bokføringsloven oss å oppbevare detaljert kjøpshistorikk i fem år. Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om der, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare opplysningene videre.
De som har tilgang til dine personopplysninger er personalet på Baltazar Apartments. Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.
Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang.
Personopplysninger som behandles av Baltazar Apartments lagres i utgangspunktet på servere i Norge og Europa. Vi lagrer ikke personopplysninger i land utenfor EU/EØS.
Du har rett til innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv. Under visse forutsetninger har du også rett til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.
Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@balta.no