Betingelser for reservasjon for Baltazar Apartment (BA)

Her finner du våre generelle betingelser. Betingelsene gjelder alle bookinger via våre nettsider. Egne betingelser kan forekomme ved bestilling via en tredjeparts kanal. Ved spørsmål ber vi deg kontakte: post@balta.no

Bestilling og bekreftelse

Antall leiligheter, pris, innsjekk, vask og andre tjenester som leveres av Baltazar Apartment, heretter BA, skal fremgå av bekreftelsen. BA gjør sitt beste for at spesielle ønsker blir møtt, men kan ikke garantere dette. En bestilling er bindende idet den bekreftes og du har mottatt et bookingnr. Den vil du motta på mailen/telefonnummeret du har oppgitt. Ved bestilling må du oppgi navn, telefonnummer og epostadresse. Det er viktig at du oppgir riktig for at vi skal kunne sende deg bekreftelse. For å bo og bestille en overnatting på Baltazar Apartment må du ha fylt 25 år.
I bekreftelsesmailen du vil motta fra oss får du en personlig firesifret kode som må brukes for å komme seg rundt på hotellet. Denne koden MÅ ikke gis ut til andre.

Ankomst og avreise

Innsjekking er fra kl. 15:00 på ankomstdagen og utsjekk er frem til 11:00 på avreisedagen. Hvis du ikke møter opp, og ikke har kansellert før ankomstdagen, vil du bli belastet (se under avbestilling).

Betaling

Avtalt beløp skal betales med kredittkort, bankkort, Vipps eller bankoverføring ved booking, med mindre annet er avtalt.

Avbestilling

Etter bestilling vil du motta en e-post med booking ID som du kan bruke til å logge inn og administrere dine bestillinger (endre og avbestille). Avbestillinger gjøres under login fanen (oppe i høyre hjørne).
Alle avbestillinger og endringer av bestilling skal meddeles og bekreftes av BA for å regnes som gyldig. Egne betingelser vil forekomme ved bestilling via en tredjeparts kanal.
  Avbestilling og endringer av opphold 1-30 døgn
 • Avbestilling/endring senere enn kl 15:00 dagen før innsjekk vil bli belastes i sin helhet med inntil 2 dager av det bestilte oppholdet.
 • Ved uteblivelse belastes bestillingen i sin helhet.
 • Avbestilling og endringer av opphold 30-90 døgn
 • Avbestilling/endring senere enn 7 dager før ankomstdag vil bli belastet med inntil 7 dager av det bestilte oppholdet.
 • Ved uteblivelse belastes bestillingen i sin helhet.
 • For opphold over 90 døgn
 • Avbestilling/endring senere enn 14 dager før ankomstdag vil bli belastet inntil 14 dager av det bestilte oppholdet.
 • Ved uteblivelse belastes bestillingen i sin helhet.
 • Vi forbeholder oss retten til å kansellere bookingen på grunnlag av dobbelbooking eller andre forhold som umuliggjør utleie av leilighetene. I situasjoner som dette vil du bli varslet, og du vil motta informasjon om vi kan tilby andre som et alternativer.

  Disponering av leilighetene

  Bestilte leiligheter er klare for innsjekk kl. 15:00 ankomstdagen, og kan disponeres frem til kl. 11:00 avreisedagen. Leilighetene kan ikke disponeres utover dette tidspunktet med mindre annet er avtalt med BA. Ved forsinket utsjekk belastes kunden med 100 % av ordinær døgnpris. Det tillates ikke fester i leilighetene, og vektertjenesten har rett til å avvise enhver beboer som bryter dette reglementet. BA forbeholder seg retten til å avslutte leieforholdet, eller nekte adgang, uten refusjon av kostnad til enhver gjest/beboer som skaper ordensforstyrrelser. BA forbeholder seg retten til å ta seg inn i leiligheten under leieforholdet ved behov. Naturlige situasjoner vil være: avtalt renhold, rapporterte mangler/vedlikehold fra beboer, dersom det er mistanke om vannlekkasje, brann eller andre skader/vedlikehold.

  Ansvar for skade

  Kunden står ansvarlig for skaden som påføres BA som følge av uaktsom eller forsettlig opptreden av beboer. Ved skade eller mangel under oppholdet vil kunden belastes for medgått tid og materielle kostnader. Alle leilighetene er røykfrie, overtredelse vil bli bøtelagt med kr 5000. Dyrehold er ikke tillatt. Brudd på dette fører til ekstra kostnader for vask. Ved utsjekk skal leilighetene overleveres godt vedlikeholdt. Ved uaktsom bruk som krever rengjøring (evt.rens) blir dette belastet kunden. BA står ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap av personlig eiendeler under oppholdet.

  Personopplysninger

  Vi behandler personopplysninger i tråd med personopplysningsloven og innhenter og lagrer kun de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene våre etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre i lovbestemte tilfelle, med mindre kjøperen samtykker til noe annet.

  Klager og konfliktløsning

  Klager fra beboer skal fremsettes skriftlig ovenfor BA så snart som mulig, og senest innen avreisedag. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
  Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

  Angrerett

  Ettersom avtalen faller inn under angrerettloven § 22 bokstav m), får ikke regler om angrerett anvendelse på avtaleforholdet.
  Se over for regler knyttet til avbestiling.

  Diverse

  Husleieloven har ikke anvendelse på dette avtaleforholdet, jfr. husleieloven § 1-1 fjerde ledd.
  Kunden vedtar at tvangsfravikelse kan gjennomføres etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd alternativ a.
  Kunden vedtar at tvangsfravikelse kan gjennomføres etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje ledd alternativ b.
  Ettersom levering anses å finne sted ved endelig bestilling og oversendelse av avtalen, får ikke reglene om avbestilling etter forbrukerkjøpsloven § 41 anvendelse på avtaleforholdet.